แพลตฟอร์มที่สมบูรณ์แบบที่สุดในการให้บริการแตกย่อยสินทรัพย์และเป็นเจ้าของร่วมแบบครบวงจรที่ถูกออกแบบมาให้ทุกคนอย่างเท่าเทียม

ตอบสนองทุกความต้องการทั้งการเสนอขายครั้งแรกและ ตลาดรอง และยังรองรับการใช้งานไม่ว่าคุณจะเป็นนัก ลงทุนหรือผู้เสนอขายสินทรัพย์ก็สามารถจัดการสินทรัพย์ ได้อย่างสะดวกและง่ายดาย ครบ จบ ที่เดียว

ที่ที่คุณสามารถเสนอขาย และยัง เข้าซื้อสินทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็น เจ้าของร่วม

แปลงสินทรัพย์ของคุณให้เป็นดิจิทัลและแตกย่อยแบ่งส่วนผ่านเทคโนโลยี และโครงสร้างทางกฎหมายที่เป็นกรรมสิทธิ์ของแฟรคชั่น ซึ่งขับเคลื่อนโดย บล็อกเชนและ NFT ภายใต้การกํากับดูแลของสํานํากงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ทําให้ทุกคนสามารถเข้าถึงและได้ลงทุนในสินทรัพย์ที่ไม่เคยเข้าถึงมาก่อน

ดาวน์โหลดได้แล้วที่

ICO Portal คือใคร?

ICO Portal เป็นผู้ให้บริการที่อํานวยความสะดวกในกระบวนการเสนอและขายโทเคนดิจิทัลทั้งหมดแก่ประชาชนทั่วไป ในขณะเดียวกันก็ให้คําปรึกษาและคําแนะนําตลอดขั้นตอนการขายโทเคน

หน้าที่ของ ICO Portal

คัดกรองผู้จะออก ICO โทเคนดิจิทัล
ประเมินแผนธุรกิจ
ตรวจสอบชุดรหัสซอร์สโค้ดให้ตรงกับข้อมูลที่เปิดเผย
ทำความรู้จักตัวตนของนักทุน
ประเมินการรับความเสี่ยงของผู้ลงทุน
ช่วยพิจารณาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลและร่างหนังสือชี้ชวนก่อนยื่น ก.ล.ต.

คุณสมบัติ ICO portal

เป็นบริษัทจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

เป็นบริษัทจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

มีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 5 ล้านบาท

มีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 5 ล้านบาท

มีโครงสร้างการบริหารจัดการระบบงาน

มีโครงสร้างการบริหารจัดการระบบงาน

มีบุคลากรที่เหมาะสมเพียงพอต่อการประกอบธุรกิจ

มีบุคลากรที่เหมาะสมเพียงพอต่อการประกอบธุรกิจ

หากประกอบธุรกิจอื่นอยู่ก่อนต้องไม่ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับการเป็น ICO Portal

หากประกอบธุรกิจอื่นอยู่ก่อนต้องไม่ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับการเป็น ICO Portal

กําลังมองหาความช่วยเหลืออยู่ใช่ไหม

ทีมของเราพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือแก่คุณ มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่ไม่ใช่แค่การลงทุน แต่คุณเป็นเจ้าของร่วมได้กับ Fraction